Προστασία του περιβάλλοντος

Σεβασμός προς το περιβάλλον

Η εταιρεία μας υποστηρίζει την Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας ως φιλοσοφία προσέγγισης, την αντιμετώπιση των σημερινών αναγκών μας, χωρίς να υποθηκεύουμε την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, προτείνει την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση ως ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπερφαλαγγίζει τις παρόμοιες προσεγγίσεις όπως την εταιρική διατηρήσιμη ανάπτυξη, την εταιρική ευθύνη και του καλού εταιρικού πολίτη.

Εγκαταστάσεις της εταιρίας

Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων

Καπνοδόχος

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση.

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση του έργου της μονάδος,

Εσωτερικη αποψη της μοναδος.

Γενικη εσωτερικη αποψη της μοναδος. Διακρινονται ολες οι κυριες λειτουργιες και σταδια διαδικασιων της μοναδος.

Εσωτερική άποψη του θαλάμου καύσης

Γραφική απεικόνιση PLC controler απο υπολογιστή.

Πινακας ελεγχου και διαχειρισης της μοναδος με την χρηση αισθητηρων και PLC controlers.

Απορρίμματα καύσεως

Απορρίμματα καύσεως σε κάδο. Μετά την καύση της ύλης, όλα τα απορρίμματα ρίπτονται αυτόματα σε κάδο.

PLC - Scada

Άποψη λεβοτοστασίου

Άποψη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 1MWel

Διαχείριση καυσαερίων τέφρας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Σιλό τροφοδοσίας