Πολιτική ποιότητας

Η συσχέτιση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας, με τους τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου, αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης των δύο πηγών ενέργειας, καθιστώντας εφικτή την εκτίμηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους από τη χρήση της βιομάζας. Κάθε ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, θα πρέπει να συνεκτιμά τόσο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα της βιομάζας έναντι των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, γαιάνθρακας, φυσικό αέριο).

Η Εξοικονόμηση ενέργειας από τα εκτελεσθέντα έργα της ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Η Εξοικονόμηση ενέργειας από τα εκτελεσθέντα έργα της ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε., παρουσίαζεται στον πίνακα 1.

Από το σύνολο των εκτελεσθέντων έργων, η εξοικονόμηση ενέργειας η οποία έχει επιτευχθεί, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξοικονομούνται 235.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο. Έτσι, μειώνονται όχι μόνο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά προσφέρονται επιπλέον σημαντικά, οικονομικά και λειτουργικά οφέλη στις βιομηχανίες που επένδυσαν στην ενεργειακή αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας.

Εγκαταστάσεις της εταιρίας

Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων

Καπνοδόχος

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση.

Εξωτερική άποψη της μονάδος πριν την παράδοση του έργου της μονάδος,

Εσωτερικη αποψη της μοναδος.

Γενικη εσωτερικη αποψη της μοναδος. Διακρινονται ολες οι κυριες λειτουργιες και σταδια διαδικασιων της μοναδος.

Εσωτερική άποψη του θαλάμου καύσης

Γραφική απεικόνιση PLC controler απο υπολογιστή.

Πινακας ελεγχου και διαχειρισης της μοναδος με την χρηση αισθητηρων και PLC controlers.

Απορρίμματα καύσεως

Απορρίμματα καύσεως σε κάδο. Μετά την καύση της ύλης, όλα τα απορρίμματα ρίπτονται αυτόματα σε κάδο.

PLC - Scada

Άποψη λεβοτοστασίου

Άποψη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 1MWel

Διαχείριση καυσαερίων τέφρας

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (ORC) 1MWel

Σιλό τροφοδοσίας